REG-Doc szoftverek

A REG-Doc szoftver integrált rendszerként látja el a szervezet iktatási és dokumentumkezelési feladatait.

A szoftver alkalmazásával teljes körűen kiválthatók a papír alapú folyamatok, a szervezet valamennyi dokumentumát elektronikus formátumban lehet tárolni, kezelni. Beépülő moduljainak megrendelésével további szolgáltatások implementálhatóak a rendszerbe – számlakezelés -jóváhagyás, HR modul, flotta kezelés stb. – lásd alább!

A szoftvert a legkorszerűbb technológiák igénybevételével fejlesztettük: Visual Studio .NET, MS SQL Server, Devexpress.

Megjelenésében, kezelésében igazodik a jelenlegi trendekhez. Kezelése – éppen ezért – az MS Office-t vagy más hasonló rendszert ismerők számára nagyon könnyen elsajátítható.

Adatbiztonság, Teljesítmény

Az adatok tárolását, a Microsoft MS SQL adatbázis szerver szoftvere biztosítja. Az adatbázisba beágyazott dokumentum tartalom garantálja a magas szintű adatbiztonságot: a szoftver közel Windows szintű jogosultsági rendszerén kívül az SQL Server jogosultsági rendszere is védi a tartalmakat.

A szoftvert úgy terveztük, hogy a több százezres dokumentum mennyiség se okozzon teljesítmény csökkenést.

Iktatás

A rendszer elektronikus iktató modulja az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • a külső feladótól/feladónak küldött/érkezett küldemények és azok dokumentumainak tárolását,
 • a belső feladótól/feladónak (a rendszer egy felhasználója) küldött/érkezett küldemények és azok dokumentumainak tárolását,
 • a fizikai dokumentumok szkennelését/csatolását az adatokhoz,
 • a dokumentumok szignálási feladatait,
 • a feladatokkal összefüggő határidő kezelést,
 • a dokumentumok kiadását és visszavételezését az érintett felhasználóknak/tól,
 • a fizikai dokumentumok átadás/átvételének – és ezáltal tárolási helyének – kezelését,
 • a küldemény és dokumentum életút követését (szignálás, átadás),
 • a küldemény és dokumentum továbbítását – teljes körű postázási funkciók (feladójegyzék)
 • a dokumentumok dokumentumtárba helyezését,
 • tetszőleges rendszerű csoportosítását, szűrését, sorba rendezését,
 • bármely adat szerinti keresését, a keresések mentését
 • felhasználói adatok definiálását és alkalmazását,
 • az adatok széles körű listázását,
 • a listák exportálását (pdf, word, email stb.)
 • a dokumentumok adatainak változáskövetését,
 • a dokumentum megtekinthetőségének jogosultságok általi szabályozását,
 • figyelmeztetések küldését a felhasználók számára, ha rájuk vonatkozó esemény történt a rendszerben,
 • a dokumentumok archiválásának, selejtezésének, megsemmisítésének támogatását, az ezzel összefüggő adatok tárolását,
 • a fizikai dokumentumok irattárazását,
 • és számos további kényelmi szolgáltatást.
Tovább a Regdoc.hu oldalra

 

Dokumentumtár

A dokumentumtár mint egy elektronikus könyvtár működik.

A dokumentumokat az adatbázisba ágyazva kezeljük, így hozzáférésüket szigorúan szabályozhatjuk. Az eredeti fájl példányokat a rendszeradminisztrátorok áthelyezhetik a felhasználóktól védett mappákba. Ezzel a megoldással elérhető a dokumentumok tartalmának biztonságos megőrzése.

A dokumentumtár az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

 • dokumentum biztonságos tárolása,
 • dokumentum azonosítása,
 • dokumentumok kategóriákba sorolása,
 • egyedi adatok alkalmazása egy-egy adott dokumentumtípushoz,
 • tulajdonos meghatározása,
 • jogosultsággal szabályozott megtekintés,
 • dokumentum titkosítás – megnyitása csak ideiglenes PIN kóddal lehetséges
 • a dokumentumok kiadását és visszavételezését az érintett felhasználóknak/tól,
 • kivonatolás lehetősége,
 • kulcsszavak hozzárendelése,
 • bármely adat szerinti keresését, a keresések mentését
 • felhasználói adatok definiálását és alkalmazását,
 • érvényesség (hatályosság) kezelése,
 • dokumentum megnyitása, hozzáférések logolása,
 • összetett szempontok szerinti dokumentumjegyzék készítése,
 • felhasználói tevékenység logolása,
 • dokumentum életút követés,
 • archiválás, megsemmisítés
 • tárolási hely kezelése.

 

Tovább a Regdoc.hu oldalra

 

A REG-Doc rendszerbe implementálható modulok

A Regatta Project Kft. egyik fő tevékenységi köre az egyedi szoftverek fejlesztése. Évenként több teljes vállaltirányítási, ügyviteli rendszert adunk át partnereinknek, melyeknek alapja legtöbbször REG-Doc rendszerünk.

Ez a rendszer teljes körűen ellátja a szervezetek, cégek irat és dokumentumkezelési feladatait, így megfelelő alapja lehet valamennyi egyedi fejlesztésünknek. Mára nyilvánvalóvá vált megrendelőink számára, hogy valamennyi bevételszerző tevékenység alapja a kapcsolódó dokumentumok, szerződések, tervek, számlák stb. hatékony kezelése. A rendszerünkbe felvett dokumentumok a teljes ERP illetve ügyvitel rendszerben elérhetőek, így jelentős élőmunka takarítható meg használatával.

Így például a projektvezetők látják az iktatott ajánlatokat, teljesítési igazolásokat, számlákat a projektek adatai között és el tudják látni a teljesítés igazolását. A pénzügyi vezetők látják a kifizetés engedélyezéséhez szükséges igazolásokat. Az ügyintézők, tervezők, és a rendszer valamennyi felhasználója hozzáfér a számára szükséges és jogosan megtekinthető dokumentumokhoz.

Ez a modell mind a kereskedő, mind a gyártó, mind az egyéb üzleti tevékenységet végző cégek számára biztosítja a hatékony munkavégzést.

Implementálható modulok

Reg-Doc rendszerünkbe az eltelt időszakban számos implementálható modult fejlesztettünk. Ezeket a modulokat tudjuk bemutatni érdeklődő megrendelőinknek, egyeztetve velük az ő igényeikhez szükséges módosításokat.

Ha ezek köre meghatározásra került, elkészítjük az egyedi komponenst és integráljuk rendszerünkbe.

Ennek a megoldásnak számos előnye van:

 • nincsenek kommunikációs problémák a más-más cégek által fejlesztett rész rendszerek között,
 • nincsenek az interfész modulok kialakításra fordítandó plusz költségek,
 • minden adat egyszer kerül a rendszerbe, és a megfelelő modulban, a megfelelő formában elérhető,
 • egységes felület,
 • egységes jogosultsági rendszer,
 • egy telefonszám – a támogatási feladatokat a teljes rendszerre ellátjuk, nincsenek felelősség megosztási, kompetencia megosztási viták a fejlesztő cégek között,
 • teljes körű szolgáltatás nyújtása – nem kell a fejlesztőcégek közötti egyeztetésekre időt és pénzt fordítani, az igényelt változtatás a teljes rendszeren keresztül hatékonyan, gyorsan átvezethető,
 • bármilyen egyedi fejlesztés vagy továbbfejlesztés megrendelhető.

HR modul

A modul a cég HR feladatait támogatja. Alapadatait önálló törzsállomány-kezelő modulban lehet kezelni. Rögzíthetőek a dolgozói alapadatok, valamint az alapadatokon kívül az alábbi adatok kezelésre nyílik mód:

 • Címek
 • Magánnyugdíj adatok
 • Igazolványok
 • Végzettségek
 • Belépőkódok
 • Elérhetőségek
 • Munkahelyek
 • Képzések
 • Orvosi vizsgálatok
 • Munkakör betöltéséhez szükséges követelmények
 • Összevetés – A modul összeveti a dolgozó kompetenciáit egy kiválasztott pozíció követelményrendszerével. Munkaruha
 • Cafeteria kifizetések
 • Word készítés – A modul szolgál a formanyomtatványok készítésére és nyomtatására.
 • Hozzátartozók
 • Munkaszerződések
 • Tervezett/tényleges képzések
 • Képzésen részt vevők
 • Elvégzett orvosi vizsgálatok
 • Távollétek
 • Naptár – a dolgozói távollétek megjelenítésre
 • Riportok – A modul szolgál a rendszer beépített reportjainak futtatására.

Szabadság igénylő és jóváhagyó modul

A modul a dolgozói szabadság igénylések kezelésé és jóváhagyására szolgál. Rögzíthető benne az éves TB naptár és a dolgozói szabadságkeretek.Felvehető a dolgozói szabadságterv, és igényelhető szabadság, melyet a felettes jóváhagyhat vagy elutasíthat. A döntésről a rendszer emailben értesíti a dolgozót.

WEBES applikáció

Az igényeket leadni illetve elbírálni a webes applikáción keresztül is lehet. Ezzel a megoldással mobil eszközökről (okostelefon, palmtop stb.) is elérhetőek a rendszer szolgáltatásai.

CRM modul

A CRM modul a megrendelő ügyfélszerző tevékenységét támogatja. Nyilvántarthatóak a lehetőségek, a pozíciók, a tevékenységek, ütemezhetőek a feladatok. A modulban specifikus partnerkezelés található:

 • partnerek bővitett adatai
 • partner munkatársainak adatai
 • partnercsoportok létrehozása
 • partner függőségek kezelése
 • ajánlatok, szerződések kezelése
 • projektek kezelése
 • panasz kezelés
 • üzleti történet

Erőforrás ütemezés

A modullal a szervezet erőforrásait lehet foglalni, ütemezni. felvehetőek az emberi és anyagi, illetve eszköz erőforrások és a feladatok. A feladatokhoz lehet rendelni erőforrást, az ütközéseket a rendszer jelzi! Az erőforrás terhelést naptár nézetben is megjeleníti a rendszer, ahol a hozzárendelések is azonnal elvégezhetőek.

Gépjármű modul

A modul segítségével a cég gépjárműveit lehet kezelni. A gépjárművek alapadatain túl nyilvántarthatóak még:

 • biztosítások
 • üzemanyagkártya nyilvántartás és üzemanyag felhasználás
 • felszereltség, járműre kiadott eszközök nyilvántartása
 • engedélyek – behajtási engedélyek stb.
 • járművel kapcsolatos költségek (szerviz, alkatrész stb.)

Eszköz nyilvántartás és raktározás

Teljes körű eszköz nyilvántartás, korlátlan számú eszköz raktár definiálása, a mozgások kezelése: bevételezés, kiadás, selejtezés, leltár, kimutatások. Szervizlap kezelés, felülvizsgálatok kezelése, határidő figyelés.

Anyagnyilvántartás és raktározás

Teljes körű anyagnyilvántartás, korlátlan számú eszköz raktár definiálása, a mozgások kezelése: bevételezés, kiadás, selejtezés, leltár, kimutatások. Automatikus fogyás, minimum és kívánatos készletfigyelés, automatikus rendelés.

Számlakezelés – teljesítés igazolás és kifizetés engedélyezés

A modul célja, hogy a beérkezett és iktatott számlákat a jogosultsággal rendelkező felhasználók leigazolhassák – a teljesítés megtörtént – majd a pénzügyi vezetők engedélyezhessék annak kifizetését. A számlákat munkaszámokhoz lehet rendelni, melynek lehet felelős ügyintézője. Az iktatás során arendszer eleve ezt a felhasználót ajánlja fel ügyintézőnek (átírhatóan). A későbbiekben a rendszer ehhez az ügyintézőhöz sorolja be a számlát a teljesítés igazolására. A rendszer leszűri a bejelentkezett felhasználóra a hozzá tartozó számlákat és csak azokat jeleníti meg számára.

Az így leigazolt számlákat a pénzügyi vezetők/felelősök hagyhatják jóvá, azaz engedélyezhetik kifizethetőségüket.

A rendszerben szabályalapú jóváhagyási rendszer működik, azaz meg lehet határozni, hogy egy-egyszámlatípus, adott értékhatárok között, ki által hagyható jóvá?

Pl. létrehozható „Szállítási számla” típus és azon belül 0 – 100 000 Ft és 100 001 – 1 000 000 Ft-ig tartó értékhatár. A két értékhatárhoz hozzárendelhető egy-egy felhasználó, akihez besorolja az ilyen típusú és az értékhatáron belüli összeggel iktatott számlát a rendszer, jóváhagyásra. A modul leszűri a bejelentkezett felhasználóra a hozzá tartozó számlákat és csak azokat jeleníti meg számára, melyeket a szabály alapján ő hagyhat jóvá, azaz engedélyezheti kifizethetőségüket.

A kifizethető számlákat önálló modulban jeleníti meg a rendszer, ezt használhatják a pénzügyi munkatársak, itt látják, mely számlák kiegyenlítéséről kell gondoskodniuk. A kiegyenlítés megtörténtét jelölni tudják, így a pénzügyi vezetők erről értesítést kapnak, illetve a saját moduljukban látják a számla státuszát – ’kiegyenlített’.

Számlázás

Teljes körű, a vonatkozó rendeleteknek megfelelő számlázó modul. Főbb funkciói:

 • Normál számla készítése
 • Proforma számla készítése
 • Díjbekérő számla készítése
 • Export számla készítése
 • Visszáru számla készítése
 • Visszáru export számla készítése
 • Jóváíró számla készítése
 • Helyesbítő számla készítése
 • Számlák sztornózása
 • Bejövő számlák kezelése
 • Bejövő számlák lekérdezései, statisztikák
 • Házipénztár és egyéb pénztárak kezelése
 • Excel felé teljes körű exportálás lehetősége biztosított
 • Áfa kimutatás készítése.
 • Banki utalások rögzíthetők
 • Kompenzálások kezelése
 • Pénztári bizonylatokat, időszaki pénztárjelentést, címletjegyzéket készít
 • Valutanemenkénti összesítés
 • Egyenlegközlő, fizetési felszólítás készíthető

Timesheet modul

Feladatkiosztás a dolgozóknak, timesheetelés támogatása, hatékonyság kimutatása. Óradíjas, egyedi díjas átalánydíjas tevékenységek kezelése, elszámolása. Havi – időszaki – díjelszámolás készítése.

 

Tovább a Regdoc.hu oldalra

 

Egyedi fejlesztések

Cégünk egyik fő profilja az egyedi szoftverek fejlesztése. Ennek értelmében vállaljuk, hogy a bemutatott modulokat átalakítjuk a megrendelő igénye szerint és úgy implementáljuk azt rendszerünkbe.

Természetesen, az itt bemutatott modulokon kívül bármilyen egyedi komponens fejlesztését elvégezzük.

A teljesség igénye nélkül néhány feladatunk:

 • vonalkódos rendszerek fejlesztése
 • PDA programozás (pl: vonalkódolvasós gyártási rendszer Motorola Symbol eszközökkel)
 • biztosítási on-line webes szerződéskötési rendszer, felhasználói fiókokkal, kapcsolattartási felülettel, ügyek intézésére
 • gyártósor vezérlő rendszerek, mérés adatgyűjtő eszközök vezérlése
 • munkaerő közvetítő, fejvadász rendszerek fejlesztése
 • minőségellenőrzési rendszerek fejlesztése, validálása
 • web alapú alkalmazások fejlesztése
 • on-line fizetési felület fejlesztése (OTP, paypass

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Várjuk kérdéseit.

 

Regatta Project Kft.

+36 1 370-3142
regatta@regatta.hu
www.regatta.hu
2017 Pócsmegyer-Surány, Nárcisz út 8.

 

Legutóbbi bejegyzések